Brugsbetingelser

Disse brugsbetingelser udstikker de betingelser, ud fra hvilke HotelsCombinedPty Ltd ACN 122 130 554 (vi, os eller vores) giver adgang til websitet og informationerne.
Definitioner
Under disse brugsbetingelser:
Information betyder alle de tilgængelige oplysninger på websitet, herunder:
 1. ledige hotelværelser
 2. priser for hotelværelser
 3. beskrivelser af hotellet samt billeder
 4. hotelfaciliteter
 5. kundebedømmelser
 6. redaktionelle kommentarer.
Tilladt formål betyder formålet med at sammenligne priser på hotelophold og tjenester i forbindelse med foretagelse af bestillinger og/eller rejsearrangementer, men ekskluderer genudgivelse eller genlevering af informationer eller dele af information til forbrugerne ad elektronisk vej.
Tredjeparts tilbud betyder de varer og serviceydelser, som udbydes til salg af tredjepart.
Website betyder websitet på www.hotelscombined.dk.
Adgang
For at benytte websitet skal du:
 1. give samtykke til disse brugsbetingelser
 2. garantere, at du er over 18 år.
Forbudte aktiviteter
Du må ikke:
 1. gengive i fysisk form, udgive, offentliggøre, meddele offentligheden eller tilpasse oplysningerne eller dele af dem til andet end det tilladte formål
 2. skaffe adgang til eller overvåge oplysninger eller dele af oplysninger via robotter, spidere, scrapere eller andre automatiske midler uden vores forudgående skriftlige samtykke
 3. overtræde restriktionerne i enhver "robot exclusion header" på dette website eller omgå reglerne eller andet, som bliver anvendt til at forhindre eller begrænse adgangen til dette website
 4. gøre noget, der pålægger eller kan pålægge vores infrastruktur en urimelig og uforholdsmæssig stor belastning
 5. forsøge at ændre, oversætte, tilpasse, redigere, dekompilere, opbryde eller anvende "reverse engineering" på softwareprogrammer, der benyttes af os i forbindelse med dette website.
Erstatning
Du holder os skadesløs for alle omkostninger, påstande, krav, forpligtelser, udgifter, skader og tab som følge af din brug af information eller en del af informationerne til andet end det tilladte formål.
Bekræftelse af information og accept af risici
Bekræftelse af information
Du skal kontrollere nøjagtigheden informationerne, før du accepterer eller bruger tredjeparts tilbud.
Accept af risici
Du påtager dig hele risikoen i forbindelse med din:
 1. brug af websitet og informationen
 2. accept og brug af tredjeparts tilbud.
Ingen garanti
Vi garanterer ikke for:
 1. nøjagtigheden, kvaliteten, fuldstændigheden eller pålideligheden på websitet, information og tredjeparts tilbud
 2. at websitet og informationerne er fejlfri, virusfri, uafbrudte eller fri for uautoriseret brug eller hackere.
Erstatningsansvar
Begrænsning
I det omfang betingelserne angivet i loven Trade Practices Act 1974 (CTH) finder anvendelse på serviceeydelser, der er leveret af os, er vores ansvar for eventuelle brud på disse betingelser begrænset til at levere de serviceydelser igen eller betale omkostningerne ved at få ydelserne leveret igen.
Udelukkelse
Bortset fra de betingelser, som ikke kan ekskluderes ved lov, er alle andre vilkår end dem, der udtrykkeligt er indeholdt i disse brugsbetingelser, udelukket.
Maksimum erstatningsansvar
Under henvisning til paragraf 7.1 ovenfor begrænses vores samlede erstatningsansvar for dig til en sum af 100,00 AUD.
Undtagelser fra erstatningsansvar
Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige (om det er kontraktligt, i civilt søgsmål eller på anden måde) for følgeskader, særlige, tilfældige eller indirekte tab eller skader, herunder tab af fortjeneste, som evt. kan opstå under disse brugsbetingelser.
Generelt
Hele aftalen
Disse brugsbetingelser indeholder hele aftalen mellem parterne og afløser al tidligere kommunikation mellem parterne.
Ændring og variation
Vi kan til enhver tid ændre disse brugsbetingelser uden varsel.
Eksisterende lov og jurisdiktion
Disse brugsetingelser er underlagt og skal forstås i overensstemmelse med gældende lov i New South Wales. Du underordner dig rettens eksklusive jurisdiktion i denne stat og Commonwealth i Australien i forbindelse med alle spørgsmål, der udspringer af eller relaterer til disse brugsbetingelser.